តារាងបុគ្គលិកឆ្នើម

តារាងបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៨

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សមានក្តីរំភើបក្នុងការប្រកាសពីបុគ្គលិកឆ្នើមធនាគារសាខមប៊ែងេខេមបូឌាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧។ សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំអបអរសាទរបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ ដូចតារាងរាយនាមខាងក្រោម៖

1

លោក យ៉ាងចិន្ធី

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស

ការិយាល័យកណ្តាល

2

លោក ចេង ប៊ុនគ្រី

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានពត៌មានវិទ្យា

ការិយាល័យកណ្តាល

3

លោក ម៉ឹង ទី

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

ការិយាល័យកណ្តាល

4

លោក TRAN QUOC TRUNG

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានច្បាប់និងហានិភ័យ

ការិយាល័យកណ្តាល

5

លោក អ៊ឹង គុជ

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានវាយតំលៃឥណទាន

ការិយាល័យកណ្តាល

6

លោក ស្រេង សុខឿន

ប្រធានសាខា

សាខាពោធិចិនតុង

សាខាពោធិចិនតុង

7

លោក ហាប់ សុខនី

ប្រធានសាខា

សាខាផ្សារហេងលី

សាខាផ្សារហេងលី

8

លោក ហាក់ សីលា

ប្រធានសាខា

សាខាព្រះមុនីវង្ស

សាខាព្រះមុនីវង្ស

9

លោក HUYNH XUAN TAM

អនុប្រធានសាខា

សាខាកំពង់ចាម

សាខាកំពង់ចាម

10

កញ្ញា KIM THI PHO LY

ប្រធាននាយកដ្ឋានស្តីទី

នាយកដ្ឋានកាត ធនាគារអេឡិចត្រូនិច

ការិយាល័យកណ្តាល

11

កញ្ញា TRAN THI THUY HANG

អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

ការិយាល័យកណ្តាល

12

លោកស្រី ម៉ៅ វ៉ាន់នេត

អនុប្រធានសាខា

សាខាអូឡាំពិក

សាខាអូឡាំពិក

13

លោក ចេង សំបូរ

ប្រធានផ្នែកក្រាហ្វិក

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្តាល

14

លោក មុត រតនៈ

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី

នាយកដ្ឋានពត៌មានវិទ្យា

ការិយាល័យកណ្តាល

15

លោក ឈឹម ប៊ុនហេង

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង​អតិថិជន

សាខាពោធិចិនតុង

សាខាពោធិចិនតុង

16

លោក អ៊ុក ជាវិសុទ្ធ

បុគ្គលិកផ្នែកកាត

នាយកដ្ឋានកាត ធនាគារអេឡិចត្រូនិច

ការិយាល័យកណ្តាល

17

លោក ឆន ច័ន្ទបូរ៉ា

បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន

នាយកដ្ឋានវាយតំលៃឥណទាន

ការិយាល័យកណ្តាល

18

លោក ទ្រិញ ភូកៀង

បេឡាករ

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

ការិយាល័យកណ្តាល

19

លោកស្រី តាំង គីមលៀង

អនុប្រធានសាខាផ្សារហេងលី

សាខាផ្សារហេងលី

សាខាផ្សារហេងលី

20

កញ្ញា ចាង គឹមលី

ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការកាត

នាយកដ្ឋានកាត​ ធនាគារអេឡិចត្រូនិច

ការិយាល័យកណ្តាល

21

កញ្ញា ប៊ុត ច័ន្ទី

ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យនិងឃ្លាំងប្រាក់

សាខាតាខ្មៅ

សាខាតាខ្មៅ

22

កញ្ញា PHAN THI KIM NGAN

អនុប្រធានគណនេយ្យ និងឃ្លាំងប្រាក់

សាខាខេត្តសៀមរាប

សាខាខេត្តសៀមរាប

23

អ្នកនាង នុត សុជាតា

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបំរើអតិថិជន

សាខាអូឡាំពិក

សាខាអូឡាំពិក

24

កញ្ញា THACH THI TRINH

ប្រធានផ្នែកបំរើអតិថិជន

នាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម

ការិយាល័យកណ្តាល

25

លោក ស៊ុន វណ្ណៈ

អនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាច្បារអំពៅ

សាខាច្បារអំពៅ

26

លោក អៀង សារ៉ែន

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាពោធិ៍ចិនតុង

សាខាពោធិ៍ចិនតុង

27

លោក ចឹក សុខនឿន

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាផ្សារហេងលី

សាខាផ្សារហេងលី

28

លោក THACH TUONG

ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខ

នាយកដ្ឋានសន្តិសុខ

ការិយាល័យកណ្តាល

29

លោក គឹម វ៉ាន់ឌី

បុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខ

នាយកដ្ឋានសន្តិសុខ

ការិយាល័យកណ្តាល

30

អ្នកនាង អ៊ឹង សុខមុយ

បុគ្គលិកផ្នែកបំរើអតិថិជន

នាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម

ការិយាល័យកណ្តាល

31

កញ្ញា សៃ កុសល្យ

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

នាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម

ការិយាល័យកណ្តាល

32

កញ្ញា លី គន្ថា

បេឡា

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

ការិយាល័យកណ្តាល

33

កញ្ញា NGUYEN THI THU HIEN

បុគ្គលិកផ្នែកទូទាត់អន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

ការិយាល័យកណ្តាល

34

កញ្ញា ពេជ្រ ម៉ារីណែត

បេឡា

សាខាអូឡាំពិក

សាខាអូឡាំពិក

35

កញ្ញា ហង្ស ម៉ូនីកា

បេឡា

សាខាព្រះមុនីវង្ស

សាខាព្រះមុនីវង្ស