ដៃគូសហការ

កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណធនាគារសាខមប៊ែង

អតិថិជន​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​រហូត​ដល់ ៥០% ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវ​អត្ថប្រយោជន៌​ជា​ច្រើន​ដោយ​អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត។ បច្ចុប្បន្ន យើងខ្ញុំ​កំពុង​មាន​ដៃគូ​សហ​ការ​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ សូម​ស្វែង​រក​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ជាមួយ​នឹង​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

អាហារ និងការកំសាន្ត

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការ…

ការស្នាក់នៅ និងការអប់រំ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការ…

សុខភាព និងសម្រស់

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការ…

ការជាវទំនិញបរិភោគ និងសម្ភារៈ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការ…

ការជាវទំនិញបរិភោគ និងសម្ភារៈទំនើបៗ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការ…