ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

ការជាវទំនិញបរិភោគ និងសម្ភារៈទំនើបៗ

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Ice Watch

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

  • ផុតកំណត់ : N/A
  • ទំនាក់ទំនង  : 077 751 000