លក្ខខណ្ឌនិងរយៈពេលនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន៖

អនុវត្តសម្រាប់សាខាខេត្តសៀមរាប និង សាខាខេត្តកំពង់ចាម តែប៉ុណ្ណោះ

ក្រោយពេលអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងចូលរួមកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន នោះអតិថិជននឹងទទួលបាន
កាដូភ្លាមៗ ដោយផ្អែកទៅលើទំហំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលដែលអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើ។

ចំនួនប្រាក់បញ្ញើ (USD) ចំនួនប្រាក់បញ្ញើ (KHR) កាលកំណត់ ៣ខែ កាលកំណត់ ៦ខែ កាលកំណត់ចាប់ពី ១៣ខែឡើងទៅ
500-<1,000 2.000.000 – <4.000.000 អាវភ្លៀង ឆ័ត្រតូច នាឡិកាព្យួរជញ្ចាំង
1,000 -<5,000 4.000.000 – < 20.000.000 ឆ័ត្រតូច នាឡិកាព្យួរជញ្ចាំង ប៊ិចប្រភេទល្អ
5,000-<10,000 20.000.000 – <40.000.000 នាឡិកាព្យួរជញ្ចាំង ប៊ិចប្រភេទល្អ Power Bank
10,000 -< 50,000 40.000.000 – <200.000.000 ចានស្រាក់ Power Bank វ៉ាលី
50,000-<100,000 200.000.000 – <400.000.000 Power Bank វ៉ាលី ឈុតប៉ាន់តែប៉សឺឡែន
100,000-<200,000 400.000.000 – <800.000.000 វ៉ាលី ឈុតប៉ាន់តែប៉សឺឡែន ទូរស័ព្ទ Oppo F11 Pro
>=200,000 >= 800.000.000 ឈុតប៉ាន់តែប៉សឺឡែន ទូរស័ព្ទ Oppo F11 Pro ទូរស័ព្ទ Iphone XR 64G
 • មិនអនុវត្តសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើព្រីមៀម​ (Premium) ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បែន (Flexible) និងប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់អនាគត (Future Deposit)។
 1. រយៈពេលអនុវត្តកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន៖
 • ​ចាប់ពីថ្ងៃទី 16/10/2019 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31/12/2019
 1. អត្រាការប្រាក់៖
 • អត្រាការប្រាក់៖ អនុវត្តទៅតាមតារាងអត្រាការប្រាក់ដែលចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ សាខមប៊ែង​ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។
 1. លក្ខខណ្ឌបិទគណនីមុនកាលកំណត់៖
 • ចំពោះកាដូដែលជា​ ឈុតប៉ាន់តែប៉សឺឡែន​ ទូរស័ព្ទ Oppo F11 Pro​ ទូរស័ព្ទ Iphone XR 64G​ ៖
 • +    ប្រសិនបើអតិថិជនដាក់បញ្ញើបាន ៧០% នៃរយៈពេលបញ្ញើដែលបានកំណត់​៖ អតិថិជន​​នឹងមិន​​ចាំបាច់​សងប្រាក់កាដូវិញទេ​​។
 • +    ​​ក្នុងករណីអតិថិជនមិនទាន់ដាក់បញ្ញើបាន ៧០%  នៃរយៈពេលបញ្ញើ៖ ​អតិថិជនត្រូវសងប្រាក់កាដូ​ ត្រឡប់មកវិញដែល​​ស្មើជាមួយនឹងរយៈពេលនៅសល់នៃប្រាក់បញ្ញើ។
 • ឧទាហរណ៍៖
 • អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើ 200,000 ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេល ១៣ខែ ចូលរួមកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន ទទួលបានទូរស័ព្ទ Iphone XR 64G​ ដែលមានតម្លៃ 750 ដុល្លារអាមេរិក។
 • ករណីទី ១៖ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ១០ខែ ហើយចង់បិទគណនីមុនកាលកំណត់។ ចំពោះករណីនេះ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន 10/13 = 76.9% រយៈពេលនៃប្រាក់បញ្ញើ។ អតិថិជន​​មិន​​ចាំបាច់​សងប្រាក់កាដូមកឲ្យធនាគារវិញទេ​​។
 • ករណីទី ២៖ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ៧ខែ ហើយចង់បិទគណនីមុនកាលកំណត់។ ចំពោះករណីនេះ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន 7/13 = 53.8% រយៈពេលនៃប្រាក់បញ្ញើ។ អតិថិជន​​ត្រូវ​សងប្រាក់កាដូ​មកវិញ​​ជាមួយនឹងតម្លៃដូចខាងក្រោម៖ (750/13X7) = $346.15
 • ចំពោះកាដូផ្សេងៗ​៖ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ៥០% នៃរយៈពេលបញ្ញើដែលបានកំណត់ នោះអតិថិជ​ន​​​មិន​​ចាំបាច់សងប្រាក់កាដូមកវិញទេ​​។​​ ជាពិសេស ចំពោះអាវភ្លៀង និងឆ័ត្រតូច៖ អតិថិជនអាចបិទគណនីមុនកាលកំណត់បានដោយមិនចាំបាច់សងប្រាក់កាដូមកវិញទេ។
 1. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់កម្មវិធី៖
 • អតិថិជនត្រូវទទួលរ៉ាប់រងលើពន្ធ​ និងការចំណាយផ្សេងៗ (បើមាន) ដែលទាក់ទងនឹងការទទួលកាដូ។
 • ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរ លុបចោល ឬ បំពេញបន្ថែមនូវខចែង និងលក្ខខណ្ឌ​​នេះ រួមជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីដោយពុំចាំបាច់ជម្រាបជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។ កម្មវិធីអាចបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ក្នុងករណីកាដូអស់ពីស្តុក បើក្នុងករណីកាដូមួយចំនួនអស់ពីស្តុក អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនូវកាដូមានតម្លៃស្មើនឹងកាដូដែលកម្មវិធីបានកំណត់ ឬអាចជ្រើសរើសរយៈពេលនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបានកាដូដែលសក្តិសមទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី។
 • ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ​​មិនទទួលខុសត្រូវរាល់ករណីប្រធានសក្តិដែលកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលដំណើរការកម្មវិធី។
 • ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់រូបភាព ឈ្មោះរបស់អតិថិជនដែលទទួលបានកាដូក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ។

វិធីចូលរួមកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន៖

 • រាល់ចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
 1. Call Center: 023 223 423 ឬ 0978 223 423
 2. សាខាខេត្តសៀមរាប : លេខ 665 សង្កាត់ស្លាក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប លេខទូរស័ព្ទ 063 766 463
 3. សាខាខេត្តកំពង់ចាម : លេខ 43 ផ្លូវជាតិលេខ 7 សង្កាត់វាលវង់ ខេត្តកំពង់ចាម លេខទូរស័ព្ទ 042 942 800.

ទីស្នាក់ការកណ្តាល

 • អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
 • Tel: (855) 23 22 34 22
 • Fax: (855) 23 22 34 33
 • Email: ask-sc@sacombank.com

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង

តាម ពួក យើង

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan