កម្មវិធីសប្បុរសធម៌បរិច្ចាកសម្លៀកបំពាក់

By: Kim Heng0 comments

នាវេលាម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃទី 24 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា (អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 60 មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ) ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌាបានរៀបចំនូវកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលមានឈ្មោះថា “Give what you have, take what you need” ដើម្បីជម្រុញវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងការរស់នៅដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកធនាគារជាច្រើនផងដែរ។

Read More