លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែល​បាន​ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធី​វេទិកា​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​លើក​ទី៦ ឆ្នាំ២០១៧

២៣​ មករា ២០១៨

Leave A Comment

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan