ទម្រង់បែបបទ

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខាង​ក្រោម​នេះ ដែល​មាន​ទម្រង់​បែបបទ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​គួរ​បំពេញ​អ្វី​នោះ សូម​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ។ ទម្រង់​បែប​បទ​ផ្តល់​ជា​ទម្រង់​ឯកសារ​ .PDF អាច​បោះ​ពុម្ព​បាន ដូច្នេះ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ការ​កម្មវិធី​មើល PDF ដូចជា Adobe Acrobat ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​នេះ។ សូម​បំពេញ​បែបបទ និង​អាន​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​មុន​ពេល​ចាប់​ផ្តើម។

ពាក្យស្នើសុំបើកគណនី

ការ​បើក​គណនី​ធនាគារ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជា​មួយ​ធនាគារ​សាខាប៊ែង​ខេមបូឌា…

ពាក្យស្នើសុំកម្ចី

ប្រើ​ទម្រង់​បែប​បទ​នេះ ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​កម្ចី​របស់​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​យ៉ាងរហ័ស…

ពាក្យស្នើសុំសារជូនដំណឹងព័ត៌មានគណនី

ពាក្យ​សុំ​នេះ គឺ​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​ជូនដំណឹង​តាម​សារ​អេឡិច​ត្រូនិច…

ពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់ធនាគារតាមអុីនធើណែត

ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​សម្រាប់​ចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​ធនាគារ​តាម​អុីនធើណែត…

ពាក្យស្នើសុំបើកប័ណ្ណ

ដាក់​ពាក្យឥឡូវ​នេះ សម្រាប់​ចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែងខេមបូឌា…

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan