ទម្រង់បែបបទ

ពាក្យស្នើសុំសារជូនដំណឹងព័ត៌មានគណនី

សូមចុចប៊ូតុងទាញយកខាងក្រោម ដើម្បីអាចទាញយកទម្រង់បែបបទ៖

application-form-kh

ពាក្យស្នើសុំសារជូនដំណឹងព័ត៌មានគណនី

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៦​ តុលា ២០១៧
  • ទំហំៈ ១,៦៥ MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register