ព័ត៌មានថ្មីៗ

នាំជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតពីធនាគារសាខមប៊ែង ព្រមទាំងព័ត៌មានក្នុង​វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយភាពបត់បែនជាមួយនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មសម្បូរបែបរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង

អត្ថបទទាក់ទងការលើកកំពស់បណ្តុះបណ្តាលជីវភាពរស់នៅ

រីករាយជាមួយនឹងកញ្ចប់ផលិតផលសេវាកម្មជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេស

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

សេវាកម្មបម្រើអតិថិជន ២៤ ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ​ រង់ចាំប្រឹក្សា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់លោកអ្នក

សំណួរដែលគេសួរច្រើន

ដើម្បីទទួលបានចម្លើយទាំងអស់ចំពោះ សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន

លេខទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២២៣ ៤២៣

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ទំនាក់​ទំនង និង​ស្វែង​រក​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា​នៅ​ទីនេះ

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register