400
MENUMENU

ការសិក្សានៅបរទេសជារឿងងាយស្រួល!

អ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឬនៅដើម្បីធ្វើគម្រោងទៅសិក្សានៅបរទេស? អ្នកត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះដើម្បីទៅសិក្សានៅបរទេស?

ការសិក្សានៅបរទេសជារឿងងាយស្រួល

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តម្រូវការនៃការរៀនសូត្រ និងស្វែងយល់ពីមជ្ឈដ្ឋានសិក្សាទាន់សម័យ មជ្ឈដ្ឋាននៃការរស់នៅប្រកបដោយភាពសកម្មនៅតាមបណ្តាប្រទេសដែលមានភាពរីកចម្រើនមួយចំនួនជាកត្តាដ៏សមស្របចំពោះសិស្សនិស្សិតទាំងមូល។ ដូចពាក្យចាស់ពោលថា រៀនច្រើនចេះច្រើន ពិតជាត្រឹមត្រូវចំពោះការសិក្សានៅបរទេសដើម្បីបង្កើននូវទស្សនវិស័យស្តីពីពិភពលោក។
ដូចប្រលែងត្រីចូលក្នុងសមុទ្រ។ សិស្សនិស្សិតសិក្សានៅបរទេសមានឱកាសស្វែងយល់ពីអរិយធម៌ វប្បធម៌ សង្គមដែលមានភាពរីកច្រើន មានឱកាសរៀនសូត្រក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអប់រំរីកចម្រើន និងបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីមិត្តភក្តិមកពីបណ្តាប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។
តម្លៃដែលសិស្សនិស្សិតសិក្សាក្រៅប្រទេសទទួលបានមិនមែនគ្រាន់តែយកបានសញ្ញាបត្រដើម្បីទទួលបានចំណូលខ្ពស់ជាងមុននោះទេ តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទទួលបានការបង្កើននូវបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅ ចំណេះដឹង និងធ្វើឱ្យមានភាពសម្បូរបែបដែលទទួលបានពីការជួបផ្ទាល់ពីជីវិតឯកជននៅពេលស្ថិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅផ្សេងដើម្បីទទួលបាននូវទស្សនវិស័យត្រឹមត្រូវបំផុតពីពិភពលោក។
អ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឬនៅដើម្បីធ្វើគម្រោងទៅសិក្សានៅបរទេស? អ្នកត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះដើម្បីទៅសិក្សានៅបរទេស?
កត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីសម្រេចបានក្តីស្រមៃទៅសិក្សានៅបរទេសគឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ ដើម្បីប្រមូលផ្តុំស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សា អ្នកត្រូវមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប។ ជាដំបូងអ្នកត្រូវប៉ាន់ស្មាននូវចំណាយសរុបសម្រាប់រយៈពេលរៀនទាំងមូល។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៃការចំណាយជាមធ្យមក្នុងការសិក្សា៖

តារាងប្រៀបធៀបចំណាយនៃការសិក្សាក្រៅប្រទេសនៅបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន (គិតជាដុល្លារអាមេរិក)

ការសន្សំប្រាក់

  • ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ចំណាយច្រើនបែបនេះ ចាប់ពីពេលនេះធនាគារសាខមប៊ែងអាចជួយអ្នករៀបចំផែនការតាមរយៈការសន្សំសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការចំណាយជាមួយផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់អនាគត។

យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនអ្នក

  • ចំពោះករណីចាំបាច់ដោយគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរងចាំប្រាក់សន្សំ ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវផលិតផលកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប និងសេវាកម្មរហ័ស។
  • ក្នុងដំណើរការនៃការសិក្សា អ្នកអាចរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងដូចជា៖
    +  សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ Express Remittance: សេវាកម្មរហ័ស ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងកម្រៃសេវាប្រកួតប្រជែង។
    + ប័ណ្ណឥណពន្ធ/ប័ណ្ណឥណទានអន្តរជាតិ៖ ធ្វើប្រតិបត្តិការបានទូទាំងពិភពលោក។
    + IB អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា។
400
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan