បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើកម្រៃសេវាភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់ទៅដល់ ១២ខែ

By: Sacombank Team0 comments

ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងចំណាយតិចបំផុត។

Read More

កញ្ចប់កម្ចីពិសេស ជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ៦.៥%/ឆ្នាំ

By: Sacombank Team0 comments

ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងចំណាយតិចបំផុត។

Read More

សន្និបាតបូកសរុបប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឆ្នាំ២០២១

By: Sacombank Team0 comments

ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងចំណាយតិចបំផុត។

Read More

ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ធ្វើឱ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួល

By: Sacombank Team0 comments

ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងចំណាយតិចបំផុត។

Read More

គន្លឹះសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

By: Sacombank Team0 comments

ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងចំណាយតិចបំផុត។

Read More

ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកម្រៃសេវានៅត្រឹមតែ ០.១០% ប៉ុណ្ណោះ

By: Sacombank Team0 comments

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ជាមួយកម្រៃសេវាត្រឹមតែ ០.១០% ប៉ុណ្ណោះ។

Read More

មកស្វែងយល់ពីរបៀបចុះឈ្មោះស្នើសុំកម្ចីតាមអនឡាញ

By: Sacombank Team0 comments

សូមទន្សាវីដេអូខាងក្រោមនេះ បើសិនលោកអ្នកមានតម្រូវទទួលបានកម្ចីដែលមានសុវត្ថិភាព។ លោកអ្នកមានបំណងចុះឈ្នោះស្នើសុំកម្ចី តែមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកស្នើសុំនៅធនាគារផ្ទាល់មែនទេ?

Read More

បញ្ចូលលុយទូរសព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធជាមួយ SC mBanking

By: Sacombank Team0 comments

ពិបាកក្នុងការកោសកាតបញ្ចូលលុយទូរសព្ទមែនទេ តោះមកមើលរបៀបបញ្ចូលលុយទូរសព្ទ SC mBanking បានគ្រប់ប្រព័ន្

Read More

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតវាយកុំព្យូទ័រក្រោមប្រធានបទ “Speedy Typing Competition 2021”

By: Sacombank Team0 comments

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលេខដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ធ្វើជាលេខគណនីរបស់លោកអ្នកបាន។

Read More

កំណត់លេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

By: Sacombank Team0 comments

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលេខដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ធ្វើជាលេខគណនីរបស់លោកអ្នកបាន។

Read More
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan