ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ញើប្រាក់រៀល

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២២

ការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។ អតិថិជនរបស់យើងនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសរហូតដល់ ៦.៥% ជាមួយកាលកំណត់បត់បែនតាមតម្រូវចិត្តអតិថិជន។
កាលកំណត់កាន់តែវែង ការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់។
ចាប់ផ្តើមដាក់ប្រាក់បញ្ញើឥឡូវនេះ អ្នកនិងទទួលបានមកវិញនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀតពីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា!
ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan