ពានរង្វាន់ជាធនាគារលក់រាយឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពាន​រង្វាន់​ជា​ធនាគារលក់រាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ពី​ IDG Cambodia

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៤​​ មិថុនា ២០១៥

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register