ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ពង្រីកអាជីវកម្មនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាមួយឥណទានតាមផ្សារ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២២

ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនអាជីវករនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាមួយឥណទានតាមផ្សាររបស់ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ ផ្តល់កម្ចីរហូតដល់​ ១០០,០០០ដុល្លារ ជាមួយរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៨៤ខែ និងអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។ អាជីវករនៅផ្សារទាំង៥គឺផ្សារអូរឫស្សី ផ្សារធំថ្មី​ ផ្សារទួលទំពូង ផ្សារបឹងកេងកង ផ្សារចាស់ អាចស្នើសុំកម្ចីបានឥឡូវនេះ។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan