ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ផ្ទេរប្រាក់កាន់តែជាមួយ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១

ការផ្ទេរប្រាក់នៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីធនាគារទូរសព្ទចល័ត SC mBanking របស់យើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់ចូលក្នុងគណនីភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ទៅកាន់សាខារបស់យើងនិងដោះស្រាយជំនួសការប្រើសាច់ប្រាក់!

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan