ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

អស់បញ្ហាក្នុងការសន្សំប្រាក់ជាមួយ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី១២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អស់បញ្ហាក្នុងការសន្សំប្រាក់ទៀតហើយជាមួយកម្មវិធី SC mBanking។ គ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃចុចលើកម្មវិធីតែ ៣ ទៅ ៤ ដងប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចបង្កើតនូវគម្រោងសន្សំប្រាក់ដែលមានកាលកំណត់ច្បាស់លាស់តាមដែលលោកអ្នកចង់បាន។ លើសពីនេះទៅទៀត ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ក៏បានផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ពិសេសបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកផងដែរ។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan