ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ផ្ទេរប្រាក់កាន់តែងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

រផ្ទេរប្រាក់កាន់តែងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking

ឥឡូវនេះផ្ទេរប្រាក់កាន់តែងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking។ លោកអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីខ្លួនឯង ឬផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីអ្នកដទៃដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានយ៉ាងងាយស្រួល និងទាន់ចិត្ត ដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីប៉ក់នៅលើទូរសព្ទដៃរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់ SC mBanking ឥឡូវនេះ៖

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង៖ 023 223 423/0978 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan