ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ប័ណ្ណឥណទានវីសាសាខមប៊ែងមិនគិតកម្រៃសេវា១០០%ប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ប័ណ្ណឥណទានវីសាសាខមប៊ែង ជួយឱ្យអ្នកទទួលបានមូលនិធិរបស់ធនាគារជាមួយនឹងកម្រិតឥណទានរហូតដល់ ១៥,000 ដុល្លារ។ ម្ចាស់ប័ណ្ណ អាចរ៉ាប់រងលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ទិញទំនិញដែលមិននឹកស្មានដល់ ឬដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេស និងភាពបត់បែនក្នុងការសងប្រាក់នៅពេលក្រោយ។ លើសពីនេះទៀត ជួយឱ្យលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមានភាពរលូន និងអាទិភាពដោយមិនគិតការប្រាក់រហូតដល់ ៥៥ ថ្ងៃ។ ធ្វើជាម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានវីសាឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស “មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង”

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan