ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃនៅក្រុមហ៊ុន HGB AUTO និង SL AUTO GARAGE តាមរយៈឥណទានរថយន្តនៃធនគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

By: phanny0 comments

ក្នុងបំណងជួយសម្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន អាចទទួលបានរថយន្តនៃក្តីសុបិន ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានបង្កើនល្បឿន និងកែលម្អនូវបណ្តាលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់កម្ចីទិញរថយន្តរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែប្រសើរ និងបានសហការជាមួយបណ្តាក្រុមហ៊ុនយានយន្តជាច្រើនដែលមានដូចជា HGB Auto, SL Auto Garage, …

Read More
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan