ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

សុខភាព និង សម្រស់

ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដែល​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ហើយ​កំពុង​បន្ត​ពង្រីក​ខ្លួន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ឡាវ។ យើង​ខ្ញុំ​រីក​រាយ​នឹង​ផ្តល់​ឳកាស​ការងារ​រួម​នឹង​អត្ថប្រយោជន៍​ដ៍​ប្រសើរ​ដល់​យុវជន​ខ្មែរ​ទាំង​ពីរភេទ។ ចូល​រួម​ជាមួយ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា ថ្ងៃ​នេះ​ដើម្បី​បង្កើត​ភាព​ជោគ​ជ័យ​សម្រាប់​អនាគត​របស់​អ្នក។ ខាង​ក្រោម​ជា​ព័ត៌មាន​​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​អាន​​ ដោយ​​ចុច​លើ​ចំណង​ជើង​ណា​មួយ៖

ពេទ្យធ្មេញអន្តរជាតិ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 212 909

ពេទ្យធ្មេញបស្ចិម

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 996 888

Number 15

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 015 455 550

មជ្ឈមណ្ឌលហ្គូដថែម

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 986 686

អាមេរ៉ា ស្ប៉ា

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 998 730

មន្ទីរពេទ្យ រំចង់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 222 338

ពេទ្យធ្មេញ អេឡេហ្គង់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 3%-50%

 • ផុតកំណត់ : 01/02/2020
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 6666 888
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan